23 En zij gaven Hem gemirreden wijn te drinken; maar Hij nam dien niet.