25 En het was de derde ure, en zij kruisigden Hem.