28 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.