26 En het opschrift Zijner beschuldiging was boven Hem geschreven: De KONING DER JODEN.