3 En de overpriesters beschuldigden Hem van vele zaken; maar Hij antwoordde niets.