5 En Jezus heeft niet meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde.