11 En als dezen hoorden, dat Hij leefde, en van haar gezien was, geloofden zij het niet.