27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.