28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.