12 En Hij gebood hun scherpelijk dat zij Hem niet zouden openbaar maken.