18 En dezen zijn, die in de doornen bezaaid worden, namelijk degenen, die het Woord horen;