2 En Hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen, en Hij zeide in Zijn lering tot hen: