3 Hoort toe: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.