29 En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is.