37 En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd.