10 En hij bad Hem zeer, dat Hij hen buiten het land niet wegzond.