16 En die het gezien hadden, vertelden hun, wat den bezetene geschied was, en ook van de zwijnen.