17 En zij begonnen Hem te bidden, dat Hij van hun landpalen wegging.