3 Dewelke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen.