12 En uitgegaan zijnde, predikten zij, dat zij zich zouden bekeren.