44 En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent vijf duizend mannen.