46 En als Hij aan dezelve hun afscheid gegeven had, ging Hij op den berg om te bidden.