12 En gij laat hem niet meer toe, iets aan zijn vader of zijn moeder te doen;