20 En Hij zeide: Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den mens.