28 En zij antwoordden: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Een van de profeten.