30 En Hij gebood hun scherpelijk, dat zij het niemand zouden zeggen van Hem.