36 Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?