27 En Jezus, hem bij de hand grijpende, richtte hem op; en hij stond op.