44 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.