8 En haastelijk rondom ziende, zagen zij niemand meer, dan Jezus alleen bij zich.