6 Want hij wist niet, wat hij zeide; want zij waren zeer bevreesd.