13 Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.