14 En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou.