15 En Hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar; en zij stond op, en diende henlieden.