4 En Jezus, ziende hun gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten?