13 Zo zal Ik u ook krenken, u slaande, en verwoestende om uw zonden.