31 Waren hun getelden van den stam van Zebulon zeven en vijftig duizend en vierhonderd.