33 Waren hun getelden van den stam van Efraim veertig duizend en vijfhonderd;