12 Naar het getal, dat gij bereiden zult, zult gij alzo doen met elkeen, naar hun getal.