21 Van de eerstelingen uws deegs zult gij den HEERE een hefoffer geven, bij uw geslachten.