43 Mozes nu en Aaron kwamen tot voor de tent der samenkomst.