17 Handel vijandelijk met de Midianieten, en versla hen;