9 Degenen nu, die aan de plaag stierven, waren vier en twintig duizend.