19 De zonen van Juda waren Er en Onan; maar Er en Onan stierven in het land Kanaan.