24 Van Jasub het geslacht der Jasubieten; van Simron het geslacht der Simronieten.