28 De zonen van Jozef, naar hun geslachten, waren Manasse en Efraim.