36 En dit zijn de zonen van Sutelah; van Eran het geslacht der Eranieten.