43 Al de geslachten der Suhamieten, naar hun getelden, waren vier en zestig duizend en vierhonderd.