56 Naar het lot zal elks erfenis gedeeld worden tussen de velen, en de weinigen.