16 Dat de HEERE, de God der geesten van alle vlees, een man stelle over deze vergadering.